Tesaříci

Cerambycidae

        Na ovocných stromech se s tesaříky jako škůdci setkáváme velmi málo. Nejčastěji nalezneme jejich larvy hlodající ve dřevě nebo pod kůrou. Mají tvar více méně válcovitý, jsou slabě zploštělé, vpředu širší, dozadu se jejich tělní články poznenáhlu zužují. Hlava larev je z největší části, podobně jako u larev krasců, zatažena do štítu, jehož hřbetní strana bývá vyztužena chitinosním štítem. Krátkými, ale velmi ostrými kusadly vyhlodávají larvy tesaříků chodby často ve velmi tvrdém dřevě (tesařík bukový v kmenech hrušňových a švestkových). Kukla bývá vždy umístěna v chodbách, obyčejně na jejich konci, a dospělý brouk se prokousává ven opět pomocí svých velmi ostrých kusadel. Někteří brouci se zdržují za teplých, slunečných dnů i na květech ovocných stromů.

        Kromě tesaříka zarudlého, který je jistě nejčastějším druhem žijícím na ovocných stromech, budiž zmínka aspoň o těchto druzích:

 

        Tesařík bukový, Cerambyx scholii Füssly. Černý, 2 – 3 cm dlouhý tesařík po celém těle šedivě přilehle sloupkovaný, jehož tlustá larva žije nejen ve dřevě buků, ale dost často i ve kmenech ovocných stromů, především ve švestkách, hrušních a vlašských ořešácích. Chodeb, tlustých jako tenčí tužka, používají pak mravenci (mravenec dřevokaz).

 

        Tesařík Molorchus umbellatarum Schreb. – nápadný svými krátkými krovkami, je u nás nehojný. Často jsme se s jeho larvami setkami v kmenech starých jabloní. Prakticky ho nelze považovat za škůdce.

 

        Tesařík fialový, Callidium violaceum (L.) – Larvy jsou jen ve starých odumřelých kmenech jabloní a jiných listnáčů. U nás všude hojný druh, zejména v lesnatých krajích.

 

        Tesařík rudý, Pyrrhidium sanguineum (L.) – na stejných místech jako předešlý druh.

 

        Tesařík skladištní, Phymatodes testaceus L. – všude velmi hojný, v barvě proměnlivý druh, jehož larvy jsme mnohokrát zastihli ve starých kmenech třešní.

 

        Tesařík Clytus arietis L. – černožlutě, nápadně pruhovaný; jeho larvy v teplejších krajích často zastihneme v kmenech starých jabloní, třešní a jiných ovocných stromů.

 

        Tesařík broskvoňový, Pupuricenus kaehleri (L.) – U nás většinou všude velmi vzácný tesařík, nápadný svými purpurově červenými krovkami, jejichž konec je černý. Nejčastěji se s ním setkáme v létě na jižním Slovensku. Larvy žijí v kmenech broskvoní, meruněk i hrušní.