Tesařík začoudlý – Kozlíček ovocný

Tetrops praeusta (L.) 

        Nepatrný, celkem bezvýznamný škůdce, napadající jen stromy zanedbané a onemocnělé, často současně napadené kůrovci a křováky. Napadeny bývají jen slabší větvičky, zřídka kdy silnější než prst. Napadení se projeví až na jaře a v létě, kdy brouci vylézají ven a zanechávají v kůře otvory. Kůra v těch místech bývá roztřepena. Nejčastěji bývají napadeny jabloně a švestky, též však stromy neovocné, jako duby, jilmy, buky, vrby, a z keřů růže. Vylíhlí brouci vyžírají v listech ovocných stromů, nejčastěji hrušní, nepatrné dírky, podobně jako křováci.

 

        Ochrana zpravidla není nutná, protože jsou napadány stromy již onemocnělé nebo napadené jinými škůdci. V sadech dobře udržovaných mechanicky i postřiky se nevyskytuje.