Otakárek ovocný

    Není prakticky žádným škůdcem, druhový název ovocný je zaveden proto, že s housenkou se nejčastěji setkáme na ovocných stromech, především na švestkách, zejména pak tam, kde racionalizací zemědělství byly na stráních a mezích vymýceny trnkové keře. Většinou dosti zvácný motýl, v Německu dokonce chráněný již zákonem jako vymírající motýl. Housenka tohoto našeho největšího denního motýla, dosahujícího v rozpětí křídel až 7 cm, žije ojediněle na trnkách, hrušních, jeřábech, meruňce, broskvoních, hlobu, vzácně též na švestkách a třešních, višních a mahalebkách, vždy na suchých, slunných místech. Protože je zelená jako listí, je nenápadná. Otakárek ovocný má u nás dvě pokolení do roka. Je uveden jen pro úplnost díla.