Červec hrušňový – Štítenka hrušňová

Quadraspidiotus piri (Licht.)

        Je vzhledem velmi podobný červci San José. Liší se však tím, že larvální kůžička na povrchu štítku samičky a samečka je oranžové barvy, samička je tmavožlutá, její štítek kruhovitý, větší než u červce San José. Přezimuje také v larválním stadiu jako červec San José. U nás byl zjištěn na mnoha místech především ve středních Čechách. Je asi tak rozšířený a škodlivý jako červec ústřicovitý. Jen v kraji Ústí n. L. (na některých místech) způsobil vlivem zvlášť výhodných klimatických poměrů větší škody na hrušních, u nichž se místy objevil v takovém rozsahu, že tvořil na kůře zamořených stromů krusty jako červec San José.

 

        Ochrana je stejná jako u červce San José.

 

        Z jiných druhů červců skupiny Diaspidae u nás zjištěných uvádíme aspoň: Quadraspidiotus mařani Zahrad., který je rozšířen na mnoha místech ve středních Čechách a na Slovensku, není však příliš hojný a zatím není také nebezpečný.

        Červci Aulacaspis pentagona Targ. a Aspidiotus rapax Comst. byli zjištěni častěji na Slovensku, vždy jen v malém rozsahu, často společně s ostatními druhy.