Sysel obecný

Citellus citellus (L.)

        V některých sušších krajích se stává obtížným škůdcem, nejen polních kultur podhrabáváním rostlin, ale může velmi vážně poškodit i kultury semenáčků ve školkách, jak jsme byli svědky v Michalovicích u Litoměřic, kde sysli zničili velkou část výsevů semen ovocných stromů, především jabloňových pláňat. U malých stromků byly překousány kořeny. Tento hlodavec, proti němuž je nejspolehlivější ochranou chytání do ok nebo pastí, se v poslední době šíří vlivem stepního klimatu suchých let r. 1947 (a let následujících) na západní území našeho státu, kde dříve zcela chyběl (Plzeň).