Kůrovec lískový

Lymantor coryli Perris

        U nás všude řídce, spíše velmi vzácně se vyskytující kůrovec, žijící na lískách, které byly napadeny houbouDiaporthe conjuncta Nees. Je jen 1,7 – 2 mm dlouhý, tmavohnědý, lesklý, štít je dvakrát tak dlouhý jako široký, krovky válcovité, dvakrát tak dlouhé jako široké. Podle těchto znaků se snadno rozezná od jinak stejně velkého kůrovce ovocného.

 

        Ochrana proti kůrovcům je jednak přímá, jednak nepřímá. Při přímé ochraně nutno odstranit všechny části stromů, po případě celé stromy kůrovci napadené, zpracovat je na palivo a co nejdříve je zužitkovat. Ze zpracovaného a nezužitkovaného dříví by se rozlétali kůrovci ve stejném rozsahu jako ze stromů, které zůstaly v sadě. Jen v těch případech, jde-li o vzácnou odrůdu, vyřežeme napadenou kůru až do zdravé části a spálíme ji. Při tomto zákroku je ovšem nutno vyškrabat všechny larvy nebo kukly, poud zůstaly vězet na dřevním válci, i když obnaženy a po případě vypadlé na zem jsou většinou odsouzeny k záhubě.

        Ošetřené místo vymažeme stepařským voskem nebo jíchem, který jsme rozředili octovou trestí. Nikdy nenatíráme místo, kde jsme vyřezali napadenou kůru karbolineem nebo dokonce dehtem. Ačkoliv oba tyto přípravky zamezují hnití dřeva, znemožňují na druhé straně růst hojivých pletiv na okrajích rány. Nemá smyslu hubit kůrovce vstřikováním sirouhlíku nebo jiných prchavých látek do dírek. Je to práce jednak velmi zdlouhavá, jednak také většinou zbytečná; prchavá látka obvykle nepronikne tak daleko, aby byly zasaženy larvy nebo kukly na koncích svých chodbiček, protože průnik plynů je znemožněn drtí, kterou za sebou larvy v chodbičkách zanechaly. Postřiky nejsou kůrovci hubení vůbec. Proto i ze stromů v předjaří velmi dobře ošetřených postřikem vyletují koncem května nebo v červnu brouci, což neinformovalo může svádět k názoru, že postřiková látka byla neúčinná.

        V nepřímé ochraně proti kůrovcům dbáme především o důkladnou výživu ovocných stromů, staráme se o to, aby byly včas ošetřeny proti škůdcům a chorobám av zimním období, aby nebyly napadeny zajíci, protože ohryzané stromky bývají zpravidla již příštím rokem zcela zničeny kůrovci. Do suché půdy vysázené ovocné stromy zavlažujeme, protože jinak lákají kůrovce při úživném žíru.