Klopuška révová

Lygus spinolae (Mey D.)

        Je známa jako místy nebezpečný škůdce révy vinné. Saje na listech révy; napadené pletivo hnědne, později odumírá a vypadává, takže celý zjev je někdy podobný škodám vyvolaným roztoči. Silně napadené listy jsou zkadeřené. Poškození révy vinné může být tak vážné, že keře nekvetou, nebo odkvetou-li, nenasadí bobule. Přezimují vajíčka. U nás byly pozorovány větší škody na révě vinné jen na jižním Slovensku, a to ne každoročně. Zdá se, že nejvíce jsou napadány vinice v blízkosti travnatých a keřnatých strání; na velkých plochách vinohradů nikoliv. Novodobé ošetření vinic za použití letadel zabrání zcela určitě větším škodám způsobeným touto plošticí