Veverka obecná

Sciurus vulgaris L.

        Škodí podobně jako plchové odnášením vlašských ořechů a lískových oříšků, které odnese, pokud je přímo na keřích a stromech nespotřebuje, do různých úkrytů, velmi často do ptačích budek, které bývají naplněny až po otvor, nebo tuto kořist zahrabává do půdy. Jedině odstřel může zabránit těmto škodám, které bývají někdy velmi značné.

        Na okraji třešňových stromořadí u výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích jsme pozorovali dosud u nás neznámé poškození třešňových holiček od veverek. Veverka uchopila holičku, těsně odkousnutou u stopky, předními pracičkami a ohryzala dosud zelenou dřeň kolem dokola po boku až k pecce, v té době již tvrdé. Zelená dužnina zůstala nepoškozena jen na pupeční jamce a na opačném konci u stopky, tedy v místech, kde si veverka plod přidržovala. Ohlodané plody odhazovaly veverky na zem. Takovýmto způsobem byla zničena sklizeň dvou statných stromů rostoucích na okraji lesa.