Mol rybízový – Kovovníček rybízový

Incurvaria capitella Cl.

        Napadá rybíz i angrešt. Příznaky se velmi podobají mrazovým škodám a jsou proto často za ně pokládány. Napadené listové i květné pupeny neraší, poněvadž jsou uvnitř vyžrány červenými housenkami, které odstraňují trus ven v podobě hnědých kupek. V letních měsících je škodlivost tohoto druhu zvyšována ještě tím, že housenky rozlézají do hroznů rybízu, které poškozují, takže předčasně dozrávají a opadávají. Dospělí moli poletují v květnu a počátkem června kolem keřů. Po páření kladou kladélkem do rybízových bobulí celkem kolem 40 vajíček. Vylíhlé mléčné bílé housenky s černou hlavou, něco přes 1 mm dlouhé, ožírají dužninu kolem jader bobulí, vyvolávajíce tak jejich předčasné zrání. Z napadených bobulí se pouštějí po vláknech k zemi a vyhledávají si k přezimování místo pod starou kůrou na nadzemních částech větví. Brzy na jaře, koncem března a počátkem dubna, vylézají k narašeným pupenům, vžírají se do jejich základů a způsobují jejich usychání. U nás nebyl dosud nikde pozorován větší výskyt tohoto vzácně se objevujícího škůdce. V karpatské oblasti (Slovensko) se vyskytuje u nás koro všude na divoce rotoucích druzích, vždy však ojediněle.

 

        Ochrana: Dobře se osvědčují postřiky v předjaří organickým barvivem.