chroustci

Chroustek letní – Rhizotrogus solstitialis (L.), Chroustek páskovaný – R. aestivus (Oliv.)   

Chroustek jarní – Rhizotrogus aequinoctialis (Herbst)  

        Brouci velmi blízcí chroustům, avšak značně menších rozměrů. Nejhojnější z nich, ch. letní, se objevuje až v červnu, poletuje k večeru nízko při zemi na suchých lukách a pastvinách. Ponravy těchto druhů jsouv mládí velmi podobné ponravám chroustů, žijí v půdě také na kořenech. Na kořenech ovocných stromků byly pozorovány jen v malém množství ve školkách na sušších místech. Brouci nezpůsobují na ovocných stromech žádných škod, byli pozorováni vždy jen na topolech a na jehličnatých stromech, zejména na mladých borovicích, které mohou být ožrány i dohola.