Zobonoska ovocná – Zobonoska jablečná

Rhynchites (Coenorrhinus) aequatus (L.)

        Všude u nás obecný a místy hojný škůdce; žije na jabloních, jeřábech a třešních. Vyžírá dírky v poupatech, květech, listech i v plodech. Největší škody způsobuje brzy po odkvětu jabloní na mladých plodech, které mají na povrchu hnědé dírky a opadávají na zem.

        Celé tělo je kovově zelené, jen krovky, tykadla a nohy jsou červenohnědé, lesklé. Nosec je namířen dopředu, je jen mírně zahnutý; u samiček je mnohem delší než u samečků. Celé tělo je porostlé jemnými, žlutobílými chloupky. Je dlouhá 2,5 – 4 mm. Úživný žír začíná už před květem jabloní. Tehdy nahlodávají brouci s boku květná poupata; samička je nahlodává hluboko až k základům tyčinek a semeníku, podobně jako samičky květopasů. Rozvité květy jabloní mají následkem poškozených pupenů v plátcích hnědé dírky. V době květu se páří a brzy po květu kladou samičky vajíčka do mladých jablíček (též však do holiček švestek, třešní a meruněk). Pak hluboko nakousnou stopku plodu, čímž je omezen přívod šťáv, plod uvadá a odpadává i se zbytkem stopky. Larvy se proto vyvíjejí již v plodech spadlých na zem. Škody takto způsobené mohou být obrovské. Z neznalosti jsou velmi často přisuzovány fysiologickému propadu plodů z podvýživy nebo ze sucha. V některých krajích jsou škody často několik let po sobě tak velké, že většina plodů je zničena. Obyčejně však nebývají škody větší než 30 %.

 

        Ochrana: Je velmi nesnadná, protože brouci jsou velmi odolní proti postřikovým látkám. Předjarní postřiky je na stromech obyčejně ještě nezastřihnou, protože z úkrytů, v nichž brouci přezimovali, vylézají až v době nalitých pupenů, často až v době květu. Postřik Dynolem na ně působí odpudivě.