Martináček habrový

Eudia pavonia L.  

    Může způsobit rovněž ojedinělé škody. Zbarvením je hodně podobný předešlému, ale mnohem menší, všude u nás rozšířený motýl. Sameček je vždy značně menší, na rozdíl od samičky má křídla rudohnědá s bělavým lemem. Zadní křídla jsou hnědožlutá. Veliké, až 8 cm dlouhé, ve zbarvení velmi proměnlivé housenky žijí z počátku pohromadě, pak jednotlivě. Setkáme se s nimi na různých listnáčích, nejčastěji na vrbách a na maliníku, ze stromů ovocných dosti často na jabloních ve školkách. Jsou zelené, s černými tečkami nebo skvrnami nebo s černými příčnými pruhy na každém článku. Kuklí se podobně jako předešlý druh. Jako škůdce vždy ojedinělý; nevyžaduje nikdy zvláštní ochrany.