Roztoč zkadeřující – Hálčivec hrušňový

Epitrimerus piri Nalepa

        Způsobuje svinování čepelí hrušňových listů směrem nahoru podél hlavního listového nervu a současně vznik puchýřků dost podobných těm, které vyvolává roztoč hrušňový. Puchýřky způsobené roztočem zkadeřujícím jsou však vždy větší a čepel listová je zprohýbaná směrem nahoru i dolů, takže celý zjev je velmi podobný mrazovým puchýřům jabloňových listů. (U hrušňových listů však mrazové puchýře nevznikají). Napadení roztočem zkadeřujícím se projevuje nejzřetelněji brzy po vyrašení listů, později se ztrácí, svinuté okraje listové pak upomínají na napadení bejlomorkou hrušňovou. Jen tehdy, je-li napadení velmi silné, mohou napadené listy zčernat celé a uschnout.

        U některých odrůd hrušní mívají napadené listy z počátku hnědofialový nádech, zejména, jsou-li napadeny listy na terminálních výhonech mladých hrušňových šlechtěnců. Dosud nebylo pozorováno napadení povrchu plodů a zelené kůry na výhonech, jak je to známo u roztoče hrušňového. Většinou bývají napadeny jeně některé větve na koncových letorostech, ve školkách především terminální výhony. Zřídka kdy bývají napadeny celé stromy, jichž výnos je pak malý nebo žádný, protože takové stromy zpravidla nekvetou. Roztoč zkadeřující se u nás vyskytuje celkem vzácně, zdá se, že je nejhojnější v teplejších oblastech Pražského kraje, především na krskových hrušních. Způsob života v listových pletivech i přezimování je stejné jako u roztoče hrušňového. Po odumření hálek v listech však nevznikají černé skvrny tak často jako po napadení roztočem hrušňovým. Dospělý roztoč je od roztoče hrušňového snadno rozpoznatelný podle značně rozšířené přední části těla, kde jsou dobře patrné podélné rýhy. Zadní část zadečku, který je zřetelně článkován, je náhle zúžena a končí dvěma dlouhými chlupy.

 

        Ochrana: Při malém výskytu na vřetenech hrušní a ve školkách, kam je tento roztoč velmi snadno zavlečen rouby nebo očky, se doporučuje otrhat napadené listy brzy po vyrašení, jakmile se napadení projeví. Jinak je ochrana stejná jako proti roztoči hrušňovému.