Moli z rodu stigmella (nepticula) – Drobníčci

        Miny v listech jsou z počátku tenké jako vlas, později poznenáhlu se rozšiřující, se středovou linií trusu. U některých druhů je místo tohoho způsobu žíru mina v podobě skvrny. Žír způsobující droboučké, u některých druhů beznohé, vždy však ploché housenky, jejichž život je velmi krátký, často jen několik dní. Kuklí se většinou v zámotcích na zemi nebo na kůře stromů. Škody jsou vždy nepatrné, bezvýznamné. Nejčastější druhy jsou uvedeny jen pro úplnost díla.

        Na jahodníku zastihneme nejčastěji druh Stigmella (Nepticula) arcuatella HS., S. gragariella Heyd. Na jabloních žije S. pomella Vaugh., na hrušních S. pyri Glitz. a S. prunetorum Staint. V letních a podzimních měsících bývá na švestkách, slivoních a trnkách místy hojná S. plagicolella Stt., jejíž miny se podobají žlutohnědým skvrnám.