Některá onemocnění způsobená houbami u borůvky a brusinky 

Hnědá skvrnitost borůvky, Gloeosporium myrtilli All., je působena nedokonale známou houbou (Deuteromycetes – Fungi imperfecti). Neznáme její hlavní plodníformu. Letní výtrusy, konidie, se vyvíjejí v ložiskách na obou stranách listových skvrn. Skvrny jsou okrouhlé, nepravidelné, až tmavě hnědé, splývají, list předčasně odumírá.

Jde o mykosu rozšířenou v nížinách i ve vysokých horách. Napadení vede k neplodnosti rostlin, ke špatnému vývinu plodů, jejich opadu, nevyzrávání. Trvale napadené keříky krní, větévky jim zasychají, keříky hynou. Tato mykosa i jiné bývají hojné na borůvkách na méně příznivých stanovištích. Ve vlhkých letech tato mykosa postihuje i velké souvislé porosty borůvek. Na ochranu proti této chorobě nelze zatím pomýšlet. Při eventuálním pěstění borůvek by odklizení spadaného listu a preventivní postřiky měďnatými přípravky patřily k ochranným opatřením právě tak, jako volba vhodného stanoviště.