Roztoč slívový – Vlnovník slívový

Eriophyes phloeocoptes Nalepa

        Způsobuje na kůře mladých letorostů slivoní šedé pukličkovité hálky srostlé pevně s korovým pletivem, takže se jeví na povrchu kůry jako vyvýšeniny. Sáním dráždí korová pletiva, což vede k vytvoření hálek, které jsou v praxi většinou zcela přehlíženy, protože jednak nebývají hojné, jednak jsou zcela nenápadné. Hálka je kruhovitého obrysu, v průměru 1,5 – 2 mm veliká, z počátku šedozelená, později jako kůra šedá. Někdy bývá hálek na kůře velmi mnoho, takže její povrch se jeví bradavičnatý, zejména u renklód. Růstem stromů se hálky poznenáhlu ztrácejí, až zmizí na starších větvích beze zbytku. Hojný je všude v pražských sadech.

 

        Ochrana se zatím neukázala nikde nutnou. Je však jisté, že předjarní postřiky sirnatými přípravky omezují výskyt tohoto roztoče.