Zejkokřídlec pozdní – Zejkovec pozdní

Colotois pennaria L. 

Podobně jako ostatní zejkokřídleci je i tento druh na ovocných stromech vždy zjevem ojedinělým. Motýl létá od října do listopadu, přední křídla jsou červenohnědá, s dvěma tmavšími, někdy nezřetelnými příčkami; v předním rohu je bílá, černohnědě vroubená skvrna. Vajíčka jsou šedofialová, nakladena do plochy vedle sebe, často ve velkém počtu a přezimují. Na jaře se z nich líhnou hnědošedé housenky, které dorůstají délky až 4 cm, chovají se stejně jako housenky ostatních zejkokřídleců: v nebezpečí setrvávají ve strnulém postoji. Na 11. článku těla má housenka 2 hrotité výběžky. Housenky dospívají ke konci června, spouštějí se po vlákně k zemi, kde se nehluboko v půdě zemitém zámotku kuklí. Žijí na neovocných i ovocných stromech, nejčastěji na jabloních a švestkách. Místy mohou způsobit nápadnější žíry, nikdy však holožíry.

Ochrana ovicidními přípravky, podobně jako u jiných píďalek, znemožňuje tomuto druhu přemnožení.