Páskokřídlec ovocný – Píďalka jabloňová

Chloroclystis rectangulata L. 

 

    U nás místy velmi hojný druh píďalky, ve středních Čechách dokonce místy hojnější nežli píďalka podzimní. V některých letech způsobuje pozoruhodné škody, velmi často přisuzované z neznalosti jiným škůdcům. Druh rozšířený v Evropě a v celé asijské části Ruska.

    Drobná, nenápadně šedě zbarvená píďalka. Základní barva předního páru křídel je tmavě zelenošedá, je však zakryta četnými šedočernými vlnkami, takže motýl se jeví celý jakoby tmavošedý, a sedí-li na větvích nebo na kmeni stromů, není od kůry k rozeznání. Létá v červnu a počátkem července teprve za večera a v noci, velmi často přilétá ke světlu. V rozpětí křídel dosahuje kolem 2 cm. Zbarvení obou pohlaví je stejné. Samičky kladou vajíčka jednotlivě nebo v malých skupinkách na plodonoše jabloní, hrušní nebo i na letorosty stromů neovocných. Housenky se z nich líhnou až na jaře příštího roku, velmi často už před vyrašením pupenů. Poškozují též květy jabloní a hrušní. Housenky jsou v dospělosti téměř 2 cm dlouhé, vřetenovitého tvaru těla, celé zeleně, a podélným červenohnědým nebo špinavě zeleným hřbetním pruhem. Zářezy mezi články zadečku jsou červenohnědé. Velmi často ožírají na ovocných stromech výhradně korunní plátky květů, listy často až po odkvětu, není to však pravidlem. Dospívají koncem května, kdy se kuklí v lehkém zámotku připevněném na kmeni nebo na silnějších větvích. Kukla je zelenožlutá, s červenými zářezy mezi kroužky zadečku, pochvy křídel jsou před vylíhnutím černé.

 

    Ochrana: Použití ovicidních přípravků v předjaří, postřik arsenovými přípravky ve vegetaci. Pozoruhodné je, že se proti housenkám neosvědčily thiofosfáty, které vykázaly jen 61 % účinnosti.