Padlí jahodníkové

Sphaerotheca humuli (DC.) Burr. 

    Je to choroba u nás poměrně vzácná, vyskytující se jen v některých letech a jen místně; při silném výskytu značně škodí. Jde o biotyp padlí chmelového, Sphaerotheca humuli (DC.) Burr., a to o jeho konidiovou formu nazývanou Oidium fragariae Harz. Vřeckovou formu, tj. hlavní plodní formu, kulovité malé plodničky (kleistokarpie, nazývané také perithecie) s četnými jednoduchými přívěsky, na jahodníku neznáme, známe ji však u jiných rostlin, např. u chmele. Padlí přezimuje částmi podhoubí na listech apod. Jde o speciální rasu, napadající též maliník a ostružiník. Z jednoho rostlinného druhu na jiný toto padlí nepřechází nebo jen nesnadno. První příznaky nemoci se objevují časně, někdy již koncem května nebo začátkem června. Choroba se šíří, při zvýšené klíčivosti konidií, nejvíce za horkých dnů střídajících se se studenými nocemi. Ke klíčení, podobně jako u jiných padlí, stačí též jen zvýšená vzdušná vlhkost, není třeba kapek na povrchu rostliny. Napadené listy se kornoutovitě kroutí, na rubu i líci je porůstá bělavý povlak sestávající z podhoubí se vzpřímenými hyfami s letními výtrusy, vejčitými konidiemi odškrcujícími se na koncích hyf. Listy někdy červenají a zasychají. Při časném napadení zasychají i plody nebo ndozrávají, opadávají, bývají znetvořeny a napadené květy mají narůžovělé korunní plátky. Starší napadené plody mívají narůžovělé korunní plátky. Starší napadené květy mají narůžovělé korunní plátky. Starší napadené plody mívají bělavý povlak podhoubí.

    Náchylnost měsíčních jahod je dosti velká, škoda však menší. U zahradních velkoplodých jahod patří běžně pěstované odrůdy k odolnějším, odrůda Vítěz k náchylnějším. Některé novější odrůdy stále plodící jsou považovány za zcela odolné. Ochuravění padlím bylo pozorováno jak u jahod pěstovaných na nekrytém pozemku, tak i v pařeništi a ve skleníku, nebylo však vždy zjištěno, že jde o padlí jahodníkové.

    Při počátečním výskytu v malých porostech může zabránit šíření opatrně otrhání napadených listů (aby se nerozprášily výtrusy padlí). Na podzim je nutno odstranit napadené listy, a tudíž i pokosit a odklidit nať. V ohrožovaných místech bylo by třeba čelit padlí v době nákaz, tj. od června do července, opakovanými postřiky sirnatými přípravky (1 % Polybarit, 0,6 – 1 % Sulikol, 1 % sírováno apod.) rozstřikovanými na líc i na rub listů nebo poprašováním sírou, zrána za rosy, ale při teplotách nad 15 °C.