Listohlod skvrnitý

Phyllobius calcaratus (Fbr.)

        Listy jahodníku, maliníku a někdy i rybízu bývají velmi často ožírány už v květnu drobným zelenavým nosatcem ze skupiny listohlodů. Přiblížíme-li se k napadenému keři, stavějí se brouci mrtvými a padají na zem. Objevují se i na jiných ovocných i neovocných keřích, především na okrajích smíšených lesů.

        Listohlod skvrnitý je ve zbarvení velmi proměnlivý nosatec. Tělo je černé, nohny hnědočervené až tmavohnědé. Celé tělo je hustě pokryto přilehlými chloupky a dlouhými zašpičatělými šupinkami, někdy bývá pokryv šupinek nestejnoměrný, místy přerušovaný, takže krovky se jeví jako skvrnité; jindy bývají šupinky nápadněji husté a stejnoměrně kovově zelené. Brouk žije od jara, někdy ve velkém počtu na mladých keřích olší, odkud přelétává na blízké kultury uvedených ovocných plodin a může na nich způsobit velké škody, až holožír.

 

        Ochrana: Dříve bylo doporučováno zrána setřásání brouků na podložené plachty a jejich mechanické ničení. Postřiky arsenovými přípravky mají malou účinnost. Poprašování přípravky DDT (Dynocidem) působí na brouky spíše odpudivě, protože jako většina nosatců jsou i tito velmi odolní