Vlnatka jilmová

Schizoneura ulmi (L.)

        Je na prvý pohled velmi podobná mšici krvavé, se kterou by mohla být velmi snadno zaměněna. Žije na kořenech angreštu a rybízu, kde se v červnu a v červenci vyvíjejí obyčejně dvě pokolení neokřídlých jedinců. Teprve v srpnu se vyvíjejí okřídlení jedinci třetího pokolení, kteří vylézají na povrch půdy a přeletují na jilmy, na jejichž kůru kladou vajíčka, která přezimují. Hned po jarním rašení jilmů vyvíjejí se z vajíček larvy, které sají na spodní straně listů. Podél předního nervu vytvoří se na místě sání každé larvy výduť rostoucí rychle v hálku, která brzy zežloutne. Uvnitř hálky se vyvíjí z dorostlé samičky jediné pokolení okřídlených mšic, které hálku před jejím zaschnutím a odpadnutím opouštějí (koncem června nebo počátkem července). Přeletují na rybíz nebo angrešt. Tato mšice je u nás dost hojná v zahradách, kde v blízkosti jsou jilmová stromořadí nebo lesy a stráně s jilmovými keři. Zvláště bývá hojná v městských čtvrtích, kde bývají jilmy sázeny jako okrasné parkové stromy. Škody na angreštech bývají někdy dost značné. Napadené keře angreštu a rybízu mají ovoce nedokonale vyvinuté, větve prosychají. Ochuravění bývá obyčejně přičítáno jiným vlivům, zejména výživě, a teprve, když je napadený keř vykopán, bývá původce ochuravění objeven. Protože však napadené keře bývají vykopávány nejčastěji na podzim nebo na jaře, ani se většinou na původce nepřijde. Neokřídlená živorodá samička je 2,7 mm dlouhá, tmavozelená až černozelená, pokrytá hustým voskovým povlakem, oči a tykadla jsou černé, nohy tmavohnědé. Okřídlená samička je většinou menší (1,7 mm), má černou hlavu a hruď, zadeček je tmavozelený, po stranách žlutohnědý, oči jsou červenohnědé, tykadla černá. Hnědočerné nohy mají kyčle žlutohnědé.

 

        Ochrana: Časté kypření půdy, kterou se doporučuje v případě výskytu mšice prosypat při kořenech tabákovým prachem nebo promíchat s menším množstvím přípravku HCH. Při silnějších výskytech je nutné buď jilmy odstranit, nebo je v předjaří stříkat organickými barvivy, po případě karbolineem, jsou-li současně napadeny puklicí švestkovou.