Křováci

Magdalis

        Vesměs drobní, nejvýše 6 mm dlouzí nosatci, převážně černí nebo černomodří, s nimiž se setkáváme často na ovocných stromech buď na listech, kde brouci způsobují nepatrný žír skeletováním listových pletiv mezi nervy, nebo zjistíme jejich larvy nehluboko pod kůrou, většinou slabších větví. Škůdci méně významní, neboť napadají především stromy onemocnělé. S brouky se setkáváme v květnu a v červnu. Po páření kladou samičky vajíčka na kůru stromů. Larvy žijí ve dřevě pod kůrou, v místě žíru v kolébce se i kuklí. Z ovocných stromů jsou nejvíce napadány hrušně, jabloně, švestky a též třešně. Nejčastější druhy u nás se vyskytující jsou: křovák jabloňový – Magdalis cerasi (L.), křovák ovocný – Magdalis ruficornis (L.), křovák kdoulový – Magdalis barbicornis (Latr.), křovák jilmový – Magdalis armigera (Geoffr.).

 

        Ochrana: Napadené větévky a větve, jejichž napadení nejčastěji odhalí šplhaví ptáci, kteří slídí po larvách a kuklách, nutno odřezat a spálit, nejlépe už při předjarním průklestu ovocných stromů. Předjarní postřiky larvám a kuklám neškodí vůbec, protože jsou dokonale kryty kůrou. Jak už uvedeno, nejsou křováci považováni za vážné a prvotní škůdce ovocných stromů a keřů. Napadají především stromy onemocnělé. Proto nutno v ochraně proti nim odstranit především příčiny, které vedly k oslabení stromu nebo keře. Neobjeví se v dobře ošetřovaných sadech, naproti tomu jsou častým zjevem na stromech podvyživených, neošetřovaných, zejména když rostou na jižních nebo jihovýchodních stráních.