Černá skvrnitost ořešáku

Septoria nigra Thüm.

        Jde o houbu nedokonale známou (Deuteromycetes). Známe jen její vedlejší plodní formu, ve velmi vlhkých letech někdy dosti hojnou. Jsou to plodnice zapuštěné v pletivu ochuravěného oplodí skoro dospělých ořechů. Na oplodí hnědošedé, nepravidelné, mírně propadlé skvrny s úzkým černým okrajem. Později skvrny, původně okrouhlé, splývají a zčernají. Rubina je postihována i do hloubky, plod nedozrává, opadává a zahnívá nebo dozrává, ale houba prorůstá až do jádra. Takové ořechy se nehodí pro uskladnění na delší dobu. Šířením nakažených ořechů, majících na skořápce po odloupnutí rubiny tmavé skvrny, se nedá kažení ořechů zabránit. Houba se často vyskytuje společně s gnomoniosou (šedou skvrnitostí). Plodnice ve vrstvách ochuravěného oplodí jsou černé, s výtrusy protáhle válcovitými, ohnutými, 3 – 4 buněčnými, 22 µ dlouhými a 4 µ širokými. Celkem úspěšnými zákroky v boji proti této chorobě je zneškodnit opadaný plod i rubinu a od července opakovaně stříkat měďnatými přípravky řízenými na plod. Postřikovat nutno zespodu.