Mol ořešákový

Gracillaria roscipennella (Hübner) 

        V letních měsících nalezneme na ořešákových listech (zejména na mladých ořešácích ve školkách) stříbrolesklé, hadovitě zkroucené miny na vrchní, velmi zřídka na spodní straně lístků. Špičky některých lístků bývají později kornoutovitě stočeny; kornout je připředeným okrajem lístku uzavřen a kryje tak místo žíru droboučké housenky, která dříve vyhlodala v lístku stříbrolesklou minu. Obojím druhem žíru zpravidla na lístcích nevznikají velké škody, protože drobná housenka spotřebuje jen nepatrné množství potravy. Jde však o nápadný zjev, jehož původce bývá v praxi většinou přehlédnout. Původcem žíru je plochá, žlutozelená, v dospělém stavu 1 cm dlouhá housenka. Jedna svine za svůj život zpravidla více lístkových špiček. Trus housenky je v mině skoro neviditelný, naproti tomu v kornoutech, u nichž je pletivo ožíráno s povrchu, je v podobě černých, droboučkých, často vlákny spojených zrníček. Kukla bývá v bělavém zámotku na povrchu listů. Má dvě pokolení do roka. S housenkami i motýly prvního pokolení se setkáváme v červnu a v červenci, s housenkami druhého pokolení od konce srpna do podzimu. Motýli létají od začátku června; zbarvení jejich křídel je dost proměnlivé.

 

        Ochrana je těžku uskutečnitelná pro skrytý způsob života housenek, většinou jí však nebývá ani třeba. Při větším výskytu by bylo nutno použít postřiků insekticidy se systemickým účinkem. Ve školkách se doporučuje kornoutovitě svinuté lístky rozbalovat a housenky rozmačkávat.