Bourovec švestkový

Jen zcela ojediněle až vzácně se objevující motýl, který prakticky nezpůsobuje žádných škod; je uveden pro úplnost díla. Je rozšířen na území celého státu, zdá se, že v drsnějších horských krajích chybí. S housenkou se setkáme málokdy. Žije sice stejně jako u bourovce ovocného, ale je vždy vzácnější a její žír není také tak nápadný. Spíš se setkáme s motýlem v červnu a zejména v červenci, protože večer nalétává ke světlu silnějších elektrických lamp.

Ochrana proti tomuto vzácně se objevujícímu druhu není nikdy nutná.