Obaleč azalkový

Acalla schalleriana L.

  

        Brzy po vyrašení bývají dohromady spřádány listy, pupeny i květenství maliníku (též však vrby, azalek, brusinek). Uvnitř zápředku jsou pak rozežírány světle zelenou housenkou, která žije v květnu až v červenci, ve druhém pokolení pak v srpnu a může způsobit někdy i větší škody. (U azalek, které bývají tímto škůdcem velmi často napadány a s nimiž může být (při dovozu z Belgie a Holandska) zavlečen do skleníkových kultur, je považován za škůdce velmi nebezpečného, karanténního. Některé státy se proto brání jeho zavlečení s azalkami přísnými opatřeními).

        Motýl má typický tvar obalečů, je 6 mm dlouhý, v rozpětí křídel skoro 2 cm, šedohnědá křídla mají na předním okraji předního páru větší hnědou skvrnu. Samička klade vajíčka jednotlivě na rašící pupeny, především růžokvětých keřů. Dospělá housenka je světle zelená, s hnědou hlavou a s tmavozelenými podélnými pruhy i s tmavším podélným pruhem hřbetním. Hlava je světle hnědá, šíjový štít tmavozelený, po stranách s dvěma černými tečkami. Kuklí se mezi spředenými listy na místě žíru a za týden až 10 dní se líhne z kukly motýl. (U kultur azalek rychlených ve sklenících jsou až 3 pokolení do roka, v přírodě u nás jen dvě.)

 

        Ochrana: Postřik arsenovými přípravky při rašení pupenů.

 

        Na ovocných stromech žije u nás několik dalších druhů obalečů rodu Acalla, jejichž bionomie je stejná jako u předešlého druhu, kteří však nikdy nepůsobí znatelnějších škod. Jejich housenky se objevují povětšině jen ojediněle. Nejčastěji se vyskytují druhy: Acalla umbrana Hbn., A. variegana Schiff., A. Holmana L., A. contaminana Hbn. Jejich housenky zastihneme nejen na ovocných stromech, ale i na jiných listnáčích, např. na hlohu, olši a trnce.