Listohlodi

Phyllobius Schönherr

        V ovocných i lesních školkách s kulturami jeřábů obecných i tzv. sladkoplodých, lísek i v mladých ovocných výsadbách, především v blízkosti listnatých nebo smíšených lesů, bývají v některých letech nápadné žíry až holožíry způsobené nosatci nepřesahujícími zpravidla délku 5 – 6 mm. Jsou většinou zelení nebo hnědí, s noscem tupě ukončeným. Přiblížíme-li se k napadenému stromu nebo keři, padají k zemi a stavějí se mrtvými. Přezimují v půdě, z níž vylézají v době květu ovocných stromů. Zejména v ovocných školkách mohou způsobit velké škody nejen na jeřábech, ale i na třešních a šlechtěncích, u nichž vyžírají očka a rašící roury a sežírají je často úplně, zejména je-li delší dobu počasí beze srážek. Nejznámějším druhem je listohlod obecný, Phyllobius oblongus (L.). Z ostatních druhů uvádíme ty nejhojnější: l. jahodníkový, P. viridicollis (Fbr.), l. ovocný, P. piri (L.), l. skvrnitý, P. calcaratus (Fbr.), l. žahavkový, P. urticae (Deg.).

 

        Ochrana musí být uskutečněna v pravý čas, zejména na místech každoročně ohrožovaných, na nichž zpravidla napadení rok od roku stoupá. Sklepávání brouků zrána je proveditelné jen u malých výsadeb a musí být mnohokrát opakováno. Arsenové přípravky mají účinnost nízkou. Poprašování přípravky DDT (Dynocidem) mívá výsledky dobré, ne však vždy zcela uspokojující. Ještě lepších výsledků bylo dosaženo postřikovými a poprašovacími novými hmyzohubnými látkami E 605, ale opět jako u všech jiných přípravků jen tehdy, byl-li zákrok opakován. To proto, že vždy značný počet brouků spadne na zem a není zasažen. Přirozených nepřátel listohlodi u nás mnoho nemají. Ptáci si jich téměř nevšímají, protože v době jejich výskytu mají dostatek jiné potravy, zejména housenek. Cizopasníky jsme u nás nezjistili dosud žádné.