Květopas jahodníkový

Anthonomus rubi (Herbst)

        Na jaře těsně před rozkvětem poupat jahodníků, v létě u maliníků i ostružiníků jsou některá poupata těsně pod kališními lístky jakoby zpřelámána, visí zvadle dolů a později zvadlá opadávají na zem. Nalomení stopky bylo způsobeno nahlodáním samičkou květopasa jahodníkového. Do každého nalomeného poupěte vložila po jednom vajíčku, které je 0,5 mm dlouhé a 0,3 mm široké, oválné, lesklé, nažloutlé. Lze je snadno nalézti, když nalomené poupě rozřízneme. Bývá položeno mezi tyčinkami na květním lůžku. Vajíčko má v nalomeném květném poupěti, které již nevykvete, zajištěn suchý úkryt, protože po poupěti visícím zvadle dolů stéká snadno voda při dešti i při zálivce. Většinou bývá uvedeným způsobem poškozeno málo poupat, ačkoliv tam, kde jsou jahodníkové nebo maliníkové a ostružiníkové plantáže v blízkosti lesů, mohou být škody i velmi značné, dokonce i 100 %. Sklizeň může být proto velmi snížena, takže lze pak právem mluvit o nejvážnějším škůdci. Květopas jahodníkový je rozšířen po celé Evropě, žije v oblasti Středozemního moře a zasahuje svým rozšířením až do Syrie. U nás se s ním setkáme prakticky již od jara všude na prvních květech divoce rostoucích jahodníků, mochny a maliníků, odkud pak může přeletět na plantáže jahod a způsobit v nich velké škody.

        Z vajíčka se za 6 – 8 dní po jeho vykladení líhne bělavě nažloutlá larva s hnědou hlavou, která vyžírá, podobně jako larva květopasa jabloňového, tyčinky a po 18 – 26 dnech dospívá, dosahuje délky 3 – 3,5 mm. Kuklí se na místě žíru a za týden se z kukly, z počátku bílé, později hnědé a řídce chlupaté, líhne brouk. Celý tento vývoj probíhá v poupatech spadlých na zem. Brouci se líhnou koncem června nebo počátkem července, zdržují se na mladých listech, ve kterých vyžírají nepatrné dírky, takže nezpůsobují prakticky již žádné škody a již koncem července nebo v srpnu zalézají pod staré listí nebo na jiná místa, aby zde přezimovali. Setkáme se s nimi opět na jaře příštího roku na květech. Brouk je 2 – 4 mm dlouhý, černošedý, nelesklý, na krovkách řidčeji, na břišní straně hustěji porostlý šedými chloupky. Štítek je porostlý nejhustěji a jeví se jako bělavě šedá tečka. Hlava vybíhá v nosec, který je 1,5 x delší než hlava se štítem. Hlava i štít jsou jemně důlkované, krovky jemně podélně rýhované. Kyčle nohou s krátkým trnem jsou méně ztlustlé než u jiných druhů květopasů. Brouk velmi dobře létá, na jaře vyžírá ve květech zrající tyčinky, zdržuje se v květech i přes noc a v nich se i páří. Druhý nebo třetí den pak vyhledává samička poupata, vyžírá v nich noscem dírku, do níž vloží po vajíčku a teprve potom nahryzá květní stopku, aby zamezila další vývoj poupěte. Jediná samička zničí tímto způsobem 20 – 30 květů, protože víc vajíček obyčejně neklade.

 

        Ochrana: Před objevením přípravků DDT a HCH byla ochrana velmi nesnadná. U maliníků se doporučovalo setřást brouky ráno na podložené plachty a mechanicky je pak ničit. V pozdějších hodinách to bylo již neproveditelné, protože brouci pak snadno po setřesení odletovali. Kromě toho se doporučovalo nezakládat jahodiště a maliniště v blízkosti lesů s divoce rostoucími většími porosty malin a jahodiště starší čtyř let likvidovat. Jinými autory bylo doporučováno poprašování kultur před květem dotykovými hmyzohubnými prášky, zejména pyrethrovými, posypávání rostlin nehašeným vápnem apod. V přítomné době se provádí ochrana proti květopasu jahodníkovému přípravky DDT, HCH i jinými. Velmi pěkné výsledky jsou s přípravky DDT při spotřebě 20 kg na jeden ha. S ohledem na včely musíme poprašovat před květem, nejlépe, když se objevila první nalomená poupata, a doporučuje se poprášení opakovat za dva dny, při deštivém počasí hned po dešti, jakmile rostliny oschnou. I použití emulse DDT (Dynolu) v 1 % koncentraci vykazuje dobré výsledky. V tomto případě je nebezpečí otravy včel nepatrné; aby se však předešlo i nejmenším možným škodám na včelách při použití práškovitých přípravků, doporučuje se kultury jahodníků a maliníků poprašovat buď brzy ráno, nebo ještě lépe večer, když již včely nelétají. Jakmile se v jahodišti objeví první květy, je třeba od poprašování DDT již upustit.