Šedý Obaleč pupenový – Obaleč jabloňový

Argyroploce (Olethreutes) variegana (Hbn.)

    Listy květních a listových pupenů jabloní, velmi zřídka i jiných ovocných stromů, zůstávají po rozvití špičkami spolu spředeny, kryjíce tak místo žíru jediné housenky – v tomto případě zelenošedé. Je-li housenka špinavě červenohnědá, náleží červenému obaleči pupenovému!

    Všude hojný, každoročně značně škodlivý obaleč, rozšířený po celé Evropě a Asii, zavlečený též do Ameriky. Přední křídla jsou při kořenu tmavě hnědošedá, s modrošedými příčkami, na špičce bílá. Rozpětí křídel 14 – 20 mm. Hlava a hruď jsou tmavohnědé, zadeček šedivě hnědý, zadní křídla šedohnědá. Značně proměnlivý druh ve zbarvení. Motýli poletují od konce května do konce července. Za dne sedí na listech s křídly nad tělem střechovitě složenými, podobní spíše ptačímu trusu nežli motýlu. Vyplašeni odlétají klikatým letem a usazují se na nejbližším místě. V noci přilétají velmi často ke světlu silnějších elektrických světel. Vajíčka kladou jednotlivě buď na listy, nebo motýli vylíhlí později, v červenci, kladou vajíčka nejčastěji na kůru letorostů. V prvém případě se z vajíček líhnou housenky, které po krátkém žíru (skeletují listy) na listech zalézají do štěrbin kůry, kde přezimují. Ve druhém případě vajíčka přezimují a housenky se líhnou v dubnu, někdy i dříve. Po vylíhnutí je housenka světle zelená, později šedozelená, s černými bradavkami na článcích těla. Dospělá je 2 cm dlouhá, zavalitá, hlava a šíjový štít jsou černé, lesklé. Žije od počátku rašení pupenů mezi spředenými listy, vyžírá často úplně květní okolíky a kuklí se na místě žíru nebo v blízkosti mezi spředenými listy. Kukla je hnědá, v řídkém zámotku. Protože jedna samička tohoto obaleče naklade až 170 vajíček, stává se v neošetřovaných sadech škůdcem někdy velmi nebezpečným, zejména na tvarovaných jabloních. Když rozevřeme navzájem spředené listy, snaží se housenka uniknout mrskavými pohyby nebo se spouští po tenkém vlákně k zemi.

    Ačkoliv má tento škůdce mnoho přirozených nepřátel, zejména cizopasných lumků a lumčíků, způsobuje velké škody. Z cizopasníků jsou nejčastější druhy: Perilitus rubriceps Ratzb., Ascogaster quadridentatus Wesm., Apanteles longicaudis Wesm., Pristomerus vulnerator Panz. Housenky ze zapředených pupenů vybírají často modřinky v době krmení mláďat.

 

    Ochrana: Předjarní nebo zimní postřiky emulgovanými karbolinei nebo organickými barvivy. Na jaře při rozpuku pupenů lze mnoho housenek zahubit arsenovými nebo dotykovými přípravky. Zdá se, že u nás většina housenek, pokud se vylíhly na podzim nebo koncem léta, bývá zahubena zimními nebo předjarními postřiky, stejně jako vajíčka, takže tento druh je v ošetřovaných sadech mnohem méně častý nežli červený obaleč pupenový, který přezimuje vždy jako nedospělá housenka.

    Blízce příbuzný druh obaleč střemchový – Argyroploce pruniana Hbn., je velmi podobně zbarvený. Housenky žijí podobně, avšak nejčastěji na hlohu a švestce, žřídka na jabloních a jiných ovocných stromech. Vyskytuje se často i na růžích. Housenka je živěji zelená než u předešlého druhu. Zastihneme ji v dubnu a v květnu. V některých krajích je tento druh hojnější na jabloních než předešlý.