Třásněnky – thysanoptera

        Tento droboučký teplomilný hmyz, tvořící význačnou skupinu hmyzu s nedokonalou proměnou, se savým ústrojím a s dvěma páry třásnitých křídel, má v našich krajích přes 200 druhů, z nichž mnohé mají značný význam v ochraně rostlin. Setkáváme se s nimi i na ovocných kulturách, především ve školkách, i když ne často. Bývají zjištěny např. na odumírajících vršcích švestek, nejsou však původci tohoto zjevu, jak se v poslední době ukázalo. Tento zjev je teprve studován, je zaviněn asi více vlivy. Ze škodlivých druhů na ovocných rostlinách uvádíme zatím jen jeden, který byl r. 1895 v Čechách objeven a popsán význačným badatelem v řádu třásnokřídlých prof. UZLEM. Je to třásněnka hrušňová, Taeniothrips inconsequens (Uzel). Žije na hrušních a zejména v Americe se na nich stala vážným škůdcem. Ochrana proti třásněnkám je v použití dotykových hmyzohubných přípravků DDT a jiných. Zvláště dobře se osvědčují přípravky E 605 pro svůj dlouhotrvající účinek a přípravky se systemickým účinkem.