Dlouhonosec lískový – Nosatec lískový

Curculio nucum (L.) (Balaninus nucum L.) 

        Známý původce červivosti lískových oříšků. Škody mohou být ohromné, takže právem je považován na lískách za největšího škůdce, už také vzhledem k velmi nesnadné ochraně.

        Dlouhonosec lískový je šedozelený nosatec i s noscem dlouhý 9 mm. Je černý, na celém těle hustě porostlý žlutošedými až šedozelenými šupinkami. V červenci navrtává samička nezralé, dosud zelené, ale již dost ztvrdlé oříšky. Dírky bývají nejčastěji na horní polovině oříšku a jsou patrné i pouhým okem. Obyčejně jich bývá více, jen jedna však sahá hlouběji a do ní vkládá samička vždy jen jedno vajíčko. Na průřezu lze se přesvědčit o tom, že dírka vede skrze již dosti ztvrdlou skořápku poněkud obloukovitě k jádru, které je v té době v mléčné zralosti a vyplňuje skoro celou dutinu skořápky. Z vajíčka se líhne larva až po dvou týdnech. V našich krajích to bývá nejčastěji mezi 20. a 25. červencem. Vyžraný prostor jádra je vyplněn z velké části hnědým zrnitým trusem. Napadený oříšek se vyvíjí normálně dál, zejména jeho skořápka, jádro však následkem napadení zraje o něco dříve. V jednom oříšku bývá zpravidla jen jedna larva. Dvě bývají zcela výjimečně, jsou vždy různě veliké, což svědčí o tom, že pocházejí od dvou samiček. Velmi často naklade samička vajíčka do všech oříšků rostoucích pohromadě, takže jsou pak všechny červivé; častěji však bývá červivý jen jeden nebo nejvýše dva. Larva je beznohá, z počátku bílá, s hnědou hlavou, v dospělosti 7 mm dlouhá, rohlíčkovitě zahnutá, žlutobílá, s hěndou hlavou. V polovině srpna, v horských polohách koncem srpna nebo až v září, po případě v říjnu, opouští dospělá larva oříšek poměrně malým otvorem, kterým se namáhavě vysouká ven, zalézá do půdy, kde se většinou nehluboko pod povrchem kuklí. Nejčastěji opouští oříšek, pokud je ještě na keři, a padá k zemi. Spadl-li již oříšek na zem, což je běžný zjev u některých odrůd, pak vyžírá otvor, kterým opouští červivý oříšek vždy dole v místě, kde se oříšek dotýká půdy a přímo odtud pak vlézá do půdy. Kukla je uložena v zemitém, oválném zámotku jako kukly všech nosatců, kuklících se v půdě. Z kukly se líhne brouk až na jaře v květnu nebo v červnu, zůstává několik dní v zámotku, než ztvrdne jeho chitinový povrch těla, pak se obyčejně po deštích, dky půda je prostupnější, pomalu propracuje na povrch. V červnu se s ním už setkáváme na lískových keřích při úživném žíru, kdy zcela nepatrně ožírá listová pletiva a páří se. Je velmi plachý, přiblížíme-li se, padá k zemi. To je příčinou toho, proč je pěstitelům lísek, kteří po něm často pátrají, aby ho poznali, neznám.

        Dlouhonosec lískový je u nás rozšířen všude a jako původní škůdce divoce rostoucích lísek přešel snadno na odrůdy pěstované, velkoplodé. Způsobuje na nich skoro každoročně velké ztráty, které dosud odrazují od zakládání větších lískoven. Naprosto beznadějné jsou lískovny založené v blízkosti listnatých lesů nebo dokonce v lesích. (Velké škody zde způsobují na zbývajících nečervivých plodech veverky.) Nezdá se, že by některá odrůda velkoplodých lísek byla méně nebo naopak více napadeny než líska obecná, rostoucí divoce. Snad o poznání méně jsou napadány odrůdy s velikými, spolu srostlými listenci, jako je tomu u lísky lombardské.

 

        Ochrana proti dlouhonosci je velmi nesnadná. Postřik arsenovými přípravky je zcela bezvýznamný. Setřásání brouků na podložené plachty je ve větším rozsahu neproveditelné. Úspěšnější způsob ochrany je v prohnojení půdy žíravými hnojivy na podzim a v kypření půdy, jak je prováděno v kulturách na Balkáně. Ve Švýcarsku se velmi dobře osvědčila desinfekce půdy některými speciálními přípravky (2 % Erdyl, Pro-Sol, Terpur aj.). Velmi uspokojivých výsledků bylo též dosaženo desinfekcí půdy většími dávkami přípravků HCH zarytých do půdy. Nutno však říci, že zatím způsob úspěšné ochrany proti tomuto škůdci není vyřešen a je otázka, nebude-li do budoucna, též s ohledem na velké škody způsobované u nás na lískových oříšcích veverkami, rentabilnější dovézt potřebné množství lískových oříšků z ciziny než věnovat velké peníze na dosud problematickou ochranu.