Píďalka angreštová

Abraxas grossulariata L. 

    Pestře zbarvené housenky tohoto škůdce ožírají listy angreštu, podobně jako housenice pilatek, buď částečně od kraje, nebo úplně. V Čechách motýl velmi vzácný, na Slovensku je častější. Tam však, kde se vyskytne, mohou housenky způsobit velmi značné škody na angreštu i rybízu (zcela výjimečně byly zastiženy i na slivoních a meruňkách).

    Motýl je nápadný svým pestrým zbarvením. Dosahuje v rozpětí křídel 40 – 48 mm, hlava je černá, hruď a zadeček žlutě oranžově zdobený černými skvrnami. Černé skvrny na bílých křídlech jsou sestaveny do obloučků. První serie těchto teček je u kořene křídel na zevní straně obroubena oranžovým pruhem. Zbarvení je však velmi proměnlivé, vyskytnou se i jedinci velmi tmaví, skoro černí. Motýli této píďalky se objevují až koncem července a létají jako většina píďalek až ve večerních hodinách. Za dne sedí ukryti pod listím nebo sedí na plotech a jiných místech. Dva až tři dny po páření klade samička vajíčka na spodní stranu listů, nejčastěji podél hlavního nervu. Vajíčka jsou jasně žlutá, oválná, rozměrů 0,89 – 1,04 mm, jejich skořápka je jemně zrnitá. Nejčastěji bývají nakladena v menších skupinách po 10 – 15. Celkem naklade jedna samička 230 – 280 vajíček v době 10 – 14 dnů. Vylíhlé housenky, s typickým pohybem housenek píďalek, žijí několik týdnů na listech angreštů. Jsou z počátku černé. Po prvním svlékání mění barvu a jsou podobné zbarvením již vyobrazené dospělé housence. Jakmile dosáhly délky 8 – 10 mm, což bývá koncem srpna, vyhledají si vhodný úkryt k přezimování, v němž setrvají do jara příštího roku. Na jaře je housenka již v 6. stadiu vývojovém, je 1,5 cm dlouhá. Po 4 – 9 dnech žíru se svléká a žije dalších 14 – 22 dní, dosahujíc své největší délky 2,5 cm. Dospělá housenka má hlavu a nohy černé, tělo je bělavě modré nebo nažloutlé, s širokými černými skvrnami na hřbetě. Po boku se táhne pruh oranžových skvrn. Kuklí se nejčastěji mezi několika spolu spředenými listy nebo na zdech a dřevěných plotech. Kukla je červenohnědá, se žlutými pruhy na okrajích článků zadečku. Pro praxi je důležité znát místa přezimování housenek. Bývá to ve štěrbinách blízkých zdí, v plotech, v suchých křovinách rostoucích nablízku, v hromadách listí u kompostů i pod kameny. U keřovitého angreštu přezimují nejčastěji u paty keřů ve starém listí. Žír mladých housenek nebývá nápadný, naopak ujde velmi snadno pozornosti. V červnu však dosahuje svého maxima a může, jak uvedeno, dosáhnout i takových rozměrů, že keře jsou ožrány dohola. Z kukly se líhne motýl po 22 – 26 dnech. Jen jedno pokolení do roka.

 

    Ochrana: Sklepávání nebo sběr a mechanické ničení housenek. Na podzim a v předjaří pečlivé shrabání a spálení starého listí. Ve vegetaci lze ničit housenky postřikem dotykovými přípravky (nejlépe koncem dubna a v květnu). Dobře se osvědčily i přípravky arsenové, kterých ovšem nesmí být použito později než koncem května.