Roztoč révový – vlnovník révový

Eriophyes vitis Pagst.

        Ve všech vinicích světa rozšířený a místy i hojný, avšak málokdy skutečně škodlivý roztoč, který způsobuje plstnatost listů révy zcela podobnou, jako způsobují jemu příbuzné druhy na jiných rostlinách, zejména roztoč ořešákový. Také u révy vinné vznikají na listech vydutiny pokryté na spodní straně bělavě žlutou plstí, ve které žijí a celý svůj vývoj prodělávají četní roztoči. Plstnaté plochy bývají nejčastější mezi listovými nervy, velmi zřídka na horní straně listů. Jen velmi silně napadené listy ztrácejí svůj charakteristický tvar, jsou zkroucené a malé. Dospělé samičky roztoče révového přezimují za šupinami listových pupenů, ven vylézají až na jaře, když je hodně teplo, obyčejně až koncem dubna nebo počátkem května; rozlézají se po rašících pupenech a sají na rašících listech. Na noc zalézají opět do pupenů. Teprve na rozvitých listech se rozlézají na jejich spodní stranu a tam při sání dráždí listové pletivo k vytvoření zbujelých chlupů, které tvoří bělavě žlutou plst. Roztoč révový v dospělém stavu měří 0,16 mm. Samečci jsou menší, 0,14 mm dlouzí a o 0,033 mm širocí. Tělo je válcovité, dozadu pozvolna se zužující, složené z velkého počtu (až 80) článků. Štětiny na těle jsou velmi dlouhé. Hlavohruď je podélně vrásčitá. Vajíčka, která při prohlídce plstnatého porostu chloupků nalezneme již lupou, jsou lesklá, skoro kulatého tvaru. Larvy jsou podobné dospělým roztočům, jsou však mnohem menší.

        Roztoč révový se nikdy v ošetřovaných vinicích nemůže projevit v nebezpečném rozsahu, nýbrž vždy jen ojediněle. Zato v neošetřených vinicích a zejména na révách v domácích zahrádkách bývá častý.

 

        Ochrana: Poprašování a postřiky révy sirnatými přípravky, předjarní postřik organickým barvivem za slunečného počasí, otrhávání a zneškodnění napadených listů.