Podkopěnka ovocná – Podkopníček ovocný

Lyonetia clerkella L.

        Housenky vytvářejí hadovité, úzké, žlutobílé chodbičky na horní straně listů, zejména jabloňových, s černou čarou trusu uprostřed a po celé délce chodbičky. Často bývá více takových chodbiček (min) v jednom listě, takže se navzájem proplétají a mohou v listové čepeli isolovat ostrovy, které zůstávají na podzim zelené. Po mírných zimách velmi škodlivý druh.

        Druh rozšířený v celé Evropě, Asii a v severní Africe. Napadá především jabloně, třešně a višně, méně často jeřáb a z neovocných stromů břízu a hloh. Na hrušni se nikdy neobjevuje. Přezimují dospělí motýlci z druhého nebo třetího pokolení pozdě letního, ukryti ve štěrbinách kůry a zalezlí na různých jiných suchých místech. V květnu a v červnu kladou vajíčka jednotlivě na spodní stranu listů. Sklovitě průhledná, bledě zelená housenka, s hnědou hlavou má tělo ploché, přizpůsobené k životu v mělkém prostoru miny. Nohy jsou velmi krátké, hnědé. Žije velmi krátkou dobu, dorůstá 5 mm délky a kuklí se v řídkém bělavém zámotku na povrchu listu na jeho spodní straně. Zámotek je tak řídký, že v něm prosvítá nejprve zelené tělo housenky, později zelená a konečně šedá kukla. Podle její barvy můžeme usuzovat, kdy se budou líhnout motýli. Z kukel šedě zbarvených se líhnou v nejbližších 2 – 3 dnech, ze zelených mnohem později. Dospělý motýl je dlouhý jen 4 mm, v rozpětí křídel dosahuje 8 – 9 mm. Přední křídla jsou bílá nebo slabě našedlá, s tmavšími skvrnami v rohu. Motýlci se obyčejně líhnou v červnu a v červenci a po páření zakládají ihned druhé pokolení, které bývá mnohem početnější než první, takže nezřídka bývají všechny listy jabloní minovány a následkem toho předčasně usychají a opadávají.

 

        Ochrana: Důkladný postřik karbolineem nebo organickými barvivy v předjaří. Nezničíme tak ovšem všechny přezimující motýly, protože značné procento velmi často přezimuje na jiných suchých místech, zejména pod střechami domů, v hromadách dřeva aj. Postřiky za vegetace jsou bezcenné, vyjma postřiků novými, systemicky působícími látkami (Systox), po jejichž použití byly zaznamenány velmi dobré výsledky.