Obaleči rodu pandemis hübner

        Jsou vzhledem i způsobem života velmi podobní obalečům rodu Cacoecia, s nimiž jsou velmi blízce příbuzní. U nás žije několik druhů na ovocných stromech, především obaleč Pandemis ribeana Hbn. a obaleč ovocný, P. heparana (Den. et Schiff.). Oba druhy mají dvě pokolení do roka, ve druhém pokolení bývají početnější, nikdy však nejsou jejich škody veliké. Housenky obaleče P. ribeana zastihneme od května do června a ve druhém pokolení od července do konce srpna v rourkovitě svinutých listech ovocných stromů, nejčastěji jabloní, třešní a lísky. Jsou světlezelené a kuklí se na místě žíru. Ve stejnou dobu, na stejných hostitelích, žije stejně zbarvená housenka obaleče ovocného.

        Pravidelnými předjarními postřiky jsou oba tyto u nás hojné druhy hubeny v takové míře, že v ošetřovaných sadech se s nimi nesetkáme.