Tmavoskvrnáč maďalový – Píďalka březnová

Alsophilla aescularia Schiff. 

 

    Ačkoliv je tento druh škůdcem především na dubech, zjistili jsme jeho housenky velmi často i na ovocných stromech. Housenka je žlutozelená, s bělavou podélnou čarou na každém boku. Na hřbetě se táhne mlhavě tmavý podélný pruh, světleji lemovaný. Motýli se líhnou v březnu a v dubnu. Samičky po oplození kladou vajíčka na mladé letorosty ve větších skupinách po 50 až 200 kusech. Někdy jsou nakladena tak těsně vedle sebe kolem větévek, že jsou podobná vajíčkům bourovce prsténčivého, bývají však vždy řídce přikryta chloupky ze zadečku samičky, která je bezkřídlá. Sameček má křídla šedohnědá, zubatá příčka má bělavý lem. Samička je narudle šedohnědá. Velmi často zastihneme housenky tohoto druhu na meruňkách. V dospělosti jsou 26 – 35 mm dlouhé, kuklí se v půdě. Při silnějším výskytu by bylo zapotřebí klást v březnu, po případě začátkem dubna lepové pásy na kmeny meruněk i jiných ohrožených stromů. Proti housenkám se u nás dobře osvědčily arsenové přípravky (½ % arseničnan olovnatý).