Puklice trnková

Sphaerolecanium prunastri (Fonsc.)

        Je na první pohled dost podobná puklici švestkové, štítky samiček jsou však vždy nápadně vyklenuté, téměř polokulovité. Nejčastěji mívají rozměry: délku 3 mm, šířku 2,5 mm a výšku 2 – 2,3 mm. Velmi často bývá tolik štítků samiček vedle sebe, že vzájemným tlakem na sebe se deformují podobně, jako někdy u puklice švestkové. Objevuje se nejčastěji na trnkách, též však na švestkách a nezřídka společně s puklicí švestkovou, s níž může být velmi snadno zaměněna. U nás nebývá tento druh nikdy tak hojný jako puklice švestková, protože zpravidla vždy jsou samičky silně parasitovány. U nás byl jako nejčastější parasit zjištěn Discodes aeneus Dalm., zástupce čeledi Encyrtidae.

 

        Ochrana v případě přemnožení stejná jako proti puklici švestkové.