Květopas temnoskvrnný

Anthonomus spilotus Redt.

        Je u nás všude velmi vzácně se objevujícím druhem. Přezimuje, podobně jako květopas jabloňový, dospělý. Setkáváme se s ním také koncem března a v dubnu. Je 3 – 3,5 mm dlouhý, zbarvením velmi podobný květopasu hrušňovému. Po úživném žíru na narašených pupenech hrušňových. Koncem dubna nebo počátkem května klade samičak jednotlivě vajíčka do dosud nerozvitých, svinutých hrušňových listů. Vylíhlá larva ožírá list zevnitř. Protože list byl samičkou při kladení vajíček po způsobu zobonosek nahlodán na hlavním listovém nervu těsně při listové čepeli, vadne a velmi často opadává s nedospělou ještě larvou na zem. Na stromě nebývá, vyjma zelených zbytků listových řapíků, jiného poškození. Koncem května se z kukly, uložené na místě žíru, v zámotku obaleném černohnědým trusem larvy, líhne dospělý brouk. Vylíhlí brouci pravděpodobně zalézají k přezimování do úkrytů ve stejnou dobu jako květopas jabloňový. Větší výskyt jsme pozorovali zatím jednou na několika hrušních v Třebušíně u Litoměřic.

 

        Ochrana: Při větším rozmnožení tohoto nosatce by byla ochrana stejná jako proti květopasu jabloňovému.