Kůrovec švestkový – Bělokaz švestkový

Scolytus mali Bechst.

        Největší náš kůrovec žijící na ovocných stromech dosahuje délky 3 – 4 mm; v praxi se lehce rozezná od kůrovce ovocného též podle toho, že je nápadně lesklý. Je celý černohnědý, jeho štít je lesklý a černý, krovky hnědočerné. Napadá především kmeny a silnější větve ovocných stromů, především švestky, renklódy, broskvoně, meruňky, z neovocných velmi často hlohy a jilmy. Na Slovensku bývá v poslední době místy hojný na meruňkách odumírajících po napadení mrtvicí. Matečná chodbička bývá dlouhá 6 – 12 cm, z ní se paprsčitě rozbíhají larvální chodbičky, jichž bývá na každé straně 30 – 60. Velmi často, zejména na středně silných větvích, bývají propleteny chodbičky larev tohoto druhu s chodbičkami larev kůrovce ovocného, takže vzniká tak hustá spleť chodeb, že není často ani nejmenšího místa v lýkové části, které by nebylo larvami vyhlodáno. Po odloupání kůry jsou otisky chodbiček dobře viditelné i na dřevě. Vylíhlí brouci hlodají při úživném žíru v kmenech zdravých nebo onemocnělých stromů. Velmi často je tento žír doprovázen klejotokem, zejména u švestek.

 

        Ochrana jako u předešlého druhu.