Mosaika znojemská

    Je známa z jižní Moravy u amerických podnožových rév, ale podobné příznaky má i réva vinná na jihovýchodním Slovensku. Její virový původ nebyl sice dokázán exaktními pokusy, při vegetativním množení se však přenáší na potomstvo. Šíří se hnízdovitě. V teplých slunečných letech se projevuje zřetelně, v letech chladných a oblačných se u týchž keřů stává i latentní. Kromě chlorotického až bělavého zbarvení podél žilek a mírné až silné asymetričnosti listů se vyznačuje menšími přírůstky, horším vyzráváním dřeva u révy vinné a po předchozím krnění a postupném zasychání i předčasným odumíráním listů.