Roncetová skupina

    Zahrnuje choroby, které považují někteří pracovníci za choroby virové, jiní za poruchy fysiologického původu. Příznaky onemocnění jsou nejednotné, takže definitivní úsudek o těchto chorobách, dnes u nás intensivně studovaných, dosud není možno podat. Většina známek nasvědčuje, že jde o choroby virové.